Mediumschap

Reading

In een persoonlijk consult/reading overleg ik met jou waar je behoefte aan hebt. We kunnen allemaal situaties meemaken op ons levenspad waarin we meer inzicht of bewustwording zouden willen hebben. We willen emoties verwerken en persoonlijke groei bewerkstelligen.

 

Door mij af te stemmen op de liefde van de spirituele wereld, voel ik welke boodschappen tot mij komen. Ik voel jouw energie en ziel aan, of de ziel van overleden dierbare. Na het verlies van een dierbare kan het in ons rouwproces steun geven om woorden te mogen ontvangen uit de spirituele wereld. Dat kan dat veel troost en kracht geven om verder te gaan. Het werkt helend voor ons hier op aarde, maar ook voor de overleden dierbare is het fijn om de liefde door te geven. 

 

Mijn ervaring heeft mij geleerd dat we het niet altijd zelf voor het zeggen hebben. De spirituele wereld weet precies wat goed is voor jou. Dat is zo prachtig om daarop te vertrouwen. Je kunt eventueel een foto of voorwerp van je dierbare meenemen.

 

 De liefde gaat verder, waar het leven eindigt

 

In de loop der jaren heb ik vele mediamieke en intuïtieve cursussen gevolgd. Belangrijke lessen die mij ondersteunen bij mijn mediumschap heb ik gevolgd in Engeland aan het Arthur Findlay College in Stansted. Hier komen mensen vanuit de hele wereld samen om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. In Nederland heb ik een driejarige mediamieke opleiding gevolgd en

verdieping bij verschillende docenten en mediums. Vele jaren heb ik twee keer per jaar scholing mogen ontvangen van Internationale medium Janet Parker. Van Internationaal medium en leraar op het Arthur Findlay College Kitty Woud, heb ik ook verschillende trainingen mogen volgen. Ook van mediums Mavis Pittilla, Rosita Belkadi, Janneke Leber, Anneke Klaassens, Mirjam Lefeber enLynn Probert heb ik scholing mogen ontvangen.    

 

Mijn talent tot het invoelen van de mens en het afstemmen op de spirituele wereld zijn aangeboren. Door de inzichten in mezelf te vergroten, krijgt het werken vanuit mijn passie steeds meer verdieping. 

Demonstratie mediumschap

Regelmatig geef ik samen met collega's een demonstratie mediumschap. Op deze middagen of avonden maken we de brug naar de spirituele wereld waarin we dan een boodschap van liefde mogen doorgeven. Deze bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties op Texel of aan de vaste wal. Mijn ervaring is dat deze demo's altijd  fijn en liefdevol zijn. In de zaal zal het niet altijd mogelijk zijn om voor een ieder een contact te maken met uw overleden dierbaren, maar de intelligentie en liefde van de spirituele wereld is voor iedereen voelbaar.